Dersler, Son Konular Hukukun Temel Kavramları (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

Hukukun Temel Kavramları (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

Sorular: 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A. Ahlak kuralları iyiye yönelmiş davranışlardır.
B. Ahlak beşeridir, insan ürünüdür.
C. Doğada ahlak olmaz; doğanın ahlaki olmaz.
D. Ahlak kuralları toplumsal gruplar değişse de aynıdır.
E. Ahlaki yargılar öncelikle toplumdan öğrenilir.

AÇIKLAMA
Ahlak beşeridir, insan ürünüdür. Ancak toplumdan ayrı düşünülemez. Ahlaki doğduğumuz toplumda hazır buluruz. Dâhil olduğumuz toplumsal gruplar değiştikçe, yeni ahlaklarla karşılaşırız. Ailenin ahlaki, çocuğun sokakta karşılaştığı ahlak, öğrencilerin ahlaki, mesleki ahlak farklı özellikler taşır.
YANIT: D

2. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet kurallarının özelliklerindendir?

A. Eskiden beri uygulanıyor olması ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair inancın olması
B. Uyulmadığı takdirde gazap ve azap çekileceğine inanılması
C. Belli bir süre uygulandıktan sonra yerini yenilerine bırakması gerektiği
D. Doğaüstü güçler tarafından konulması
E. Devlet tarafından insanların bu kurallara uymaya zorlanması

AÇIKLAMA
Örf ve adet toplumun tamamında veya belli bir yörede kural haline gelmiştir. Bu tip pratiklerin kural oluşu çok uzun zamandır uygulanıyor olmasına bağlıdır. Örf ve âdetin iki önemli özelliği vardır. Çok eskiden beri uygulanıyor olması ve bu kurallara toplumsal inancın olması
YANIT: A

3. Aşağıdaki kurallardan hangisi din ve örf adet kurallarını kapsar görünümdedir?

A. Hukuk
B. Görgü
C. Mesleki kurallar
D. İnanç kuralları
E. Ahlak

AÇIKLAMA
ÖRF ve adet kuralları din ve ahlak kurallarıyla iç içe geçmiştir. Ahlak kuralları iyi ve kötü olarak nitelen dirildiğinden ahlak kavramı din ile örf ve adet kurallarını kapsar görünümdedir.
YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayat içerisinde yer alan kurallardan birisi değildir?

A. Hukuk kuralları
B. Ahlak kuralları
C. Doğa kuralları
D. Örf ve adet
E. Din kuralları

AÇIKLAMA
Toplumsal yaşam belli kurallara bağlanmıştır. İçinde yaşanılan toplumun ahlaki yargıları, gelenekleri, siyasi iktidarın koyduğu kurallar, görgü kuralları meslek kuralları, moda kuralları, din kuralları insan davranışlarına yönelmiş kurallardır.
YANIT: C

5. Din kurallarını ihlal eden kişilerin, insanlar eliyle ve dünyevi araçlarla cezalandırıldığı devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A. Polis devlet
B. Teokratik devlet
C. Hukuk devleti
D. Liberal devlet
E. Sosyal devlet

AÇIKLAMA
Din kurallarına uyan ve din adına hareket ettiğini söyleyen kişiler güç sahibi oldukları takdirde, din kurallarının gereklerini hayata geçirirler. Genellikle böyle devletler, teokratik devlet veya din devleti olarak adlandırılır.
YANIT: B

6. Aşağıdaki kurallardan hangisi devlet tarafından konulmuş kurallardır?

A. Hukuk
B. Ahlak
C. Din
D. Görgü
E. Örf ve adet

AÇIKLAMA
Bütün kurallar birbirine benzer özellikler taşır. Ör-neğin; hırsızlık, adam öldürme bütün dinlerde, ah-lak anlayışı ve örf ve adet kuralları çerçevesinde yasaklanmıştır. Ancak hukuk kurallarını diğerlerin-den ayırt etmek için bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bu sebeple hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran en önemli ölçüt bu kuralların devlet tarafından konulmasıdır.
YANIT: A

7. Aşağıdakilerden hangisi yargılama sistemimizle ilgili yanlıştır?

A. Ülkemizde yargılama faaliyeti mahkemeler tarafından yerine getirilir.
B. Mahkemelerin bir kısmı suç olan fiillerle ilgilenir.
C. Eşyası çalınan bir kişinin bizzat dava açması gerekir.
D. Suç işlediği düşünülen kişinin yargılama süreci yine devlet tarafından yönetilir.
E. Mahkeme yargılama kuralları çerçevesinde yargılanan kişinin gerçekten bu eylemi yapıp yapmadığını araştırır.

AÇIKLAMA
Ceza davalarında devlet aynı zamanda davacı konumundadır. Türk hukuku eşyası çalınan bir kişinin bizzat dava açmasına izin vermez. Savcı gerekli hazırlığı yaptıktan sonra ceza mahkemesinde davayı açar.
YANIT: C

Sorular: 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close
denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, izmit escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, izmit escort, denizli escor t, hatay escor t, iskenderun escor t, izmit escort, denizli escort, gaziantep escort, izmit escort, denizli escort, izmit escort, izmit escort, adana escort, samsun escort, izmit escort, bursa escort, izmit escort, adana escort, denizli escort, izmit escort, adana escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, bursa escort, hatay escort, bursa escort, mersin escort, samsun escort, iskenderun escort
Android Uygulama - iOS Uygulama