istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşıma, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço

Dersler, Son Konular İktisada Giriş I (Çözümlü Soruları) – I.Ünite

İktisada Giriş I (Çözümlü Soruları) – I.Ünite

1. Aşağıdakilerden hangisi Alfred Marshall’ın iktisat yazısına kattığı kavramlardan birisi değildir?

A. Ceteris Paribus
B. Tüketici Artığı
C. Gelir ve İkame etkileri
D. Ticaret yaratıcı etki
E. Esneklik

AÇIKLAMA
Alfred Marshall ” İktisadın ilkeleri adlı eserinde İktisat literatürüne pek çok kavram kazandırmıştır.
Bunların en önemlileri;
• Ceteris Paribus
• Tüketici Artığı
• Gelir ve İkame etkileri
• Esneklik
• Marjinal fayda, marjinal gelir ve marjinal maliyet
• Ortalama gelir, ortalama maliyet kavramlardır. Ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkiler ise, J.Viner’in ” Uluslararası Ticaret Teorisinde İncelemeler ” adlı kitabında ele alınmıştır.
YANIT: D

2. İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz sınırlı kaynaklardan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A. Kıtlık
B. Fırsat maliyeti
C. Refah
D. Fakirlik
E. Fayda

AÇIKLAMA
Kıtlık, insan isteklerinin, bu istekleri tatmin etmek için gerekli mal ve hizmetleri üretmekte kullanılacak kaynaklardan fazla olması nedeniyle ortaya çıkar ve temel iktisadi sorundur.
YANIT: A

3. Sınırlı gelirle tatmin edilmek istenen duygulara ne ad verilir?

A. Fayda
B. İstek
C. Talep
D. Tercih
E. İhtiyaç

AÇIKLAMA
İstekler ve ihtiyaçlar aynı şeyi ifade etmez istekler gelir sınırsız iken tatmin edilmek istenen duygulardır. İhtiyaç ise sınırlı gelirle tatmin edilmek istenen duygulardır.
YANIT: E

4. Sıfır fiyatta bile talep edilen miktarı, arz edilen miktarından fazla olan mallara ne ad verilir?

A. Serbest mallar
B. Dayanıklı mallar
C. İktisadi mallar
D. Sermaye malı
E. Üretici malı

AÇIKLAMA
İktisadi mal talep edilen miktarı arz edilen miktarından fazla olan mallar olduğu için bunları elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba harcanması veya bir bedel ödenmesi gerekir.
YANIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi mallarla ilgili yanlıştır?

A. Elde etmek için belli bir çaba harcaması gerekir.
B. Kıt kaynakları kullanan mallardır.
C. Diğer mallar cinsinden belli bir sosyal maliyetleri vardır.
D. Her istenildiğinde doğadan serbestçe bulunabilirler.
E. Tüketim ve üretim malları 2’ye ayrılırlar.

AÇIKLAMA
İktisadi malları her istediğimizde doğadan serbestçe elde etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle de bu malları elde etmek için mutlaka bir çaba harcanması ve bir bedel ödenmesi gerekir.
YANIT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi serbest malların özelliklerinden biri değildir?

A. Doğada her istendiğinde bulunabilen mallardır.
B. Paylaştırılmaları konusunda da bir soruna neden olmazlar.
C. Kıt kaynakların dağıtım sorunu serbest mallarda ortaya çıkmaz.
D. Kıt olmadıkları için herhangi bir miktarda kullanılabilirler.
E. Diğer mallar cinsinden belirli bir sosyal maliyeti vardır.

AÇIKLAMA
Serbest malların doğadaki miktarı insanların ihtiyaçlarından fazla olduğu için toplum tarafından sıfır maliyetle elde edilirler.
YANIT: E

7. Aşağıdakilerden hangisi sermaye ya da yatırım malı olarak da adlandırılır?

A. Üretim malı
B. Tüketim malı
C. Nihai mal
D. Dayanıksız mal
E. Serbest mal

AÇIKLAMA
Üretim malı, diğer üretici malları ya da tüketici malları üretiminde kullanılan mallardır. Bu nedenle sermaye malı ya da yatırım malı da denir.
YANIT: A

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close