istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşıma, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço

Dersler, Son Konular İngillizce I (Çözümlü Soruları) – I. Ünite

İngillizce I (Çözümlü Soruları) – I. Ünite

1. Tom: Hello, ……. Tom
Nicole: Pleased to meet you. I’m Nicole.
Tom: Pleased to meet you.
Yukarıdaki konuşmayı hangisi doğru olarak tamamlar?

A. I’m
B. She’s
C. You’re
D. They’re
E. He’s

AÇIKLAMA
İsimlerini söylediklerine göre Tom ve Nicole birbirleri ile tanışıyorlar. Bu sebeple kendilerini tanıtmak için I’m ……. ( Ben …..’im ) şeklinde cümle kurarlar.
Yanıt: A

2. A: Are you Jenny?
B: ……………………
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yes, he is.
B. No, she’s not.
C. No, I’m not.
D. Yes, you are.
E. No, they’re not.

AÇIKLAMA
Yardımcı fiille başlayan sorulara YES – NO ile cevap verilir. You öznesinin ceptaki karşılığı I öznesi olmalıdır. Yani cevap ya “Yes, I am” ya da “No, I’m not” cevaplarından birisi olacaktı. Seçeneklerde “No,I’m not” verilmiştir.
Yanıt: C

3. Are you Micheal?
Yes, ………………..
Yukarıdaki konuşmayı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A. I’m not
B. you’re
C. we’re not
D. I am
E. he is

AÇIKLAMA
Yardımcı fiil ile sorulan sorulara Yes / No ile cevap verilir. You ( sen ) ile soran soruya I ( ben ) ile cevap verilir. Olumlu cevap ” Yes, I am “, olumsuz cevap ” No, I’m not ” olur. Cevap Yes ile başladığı için “I am” ile tamamlanır.
Yanıt: D

4. A: …………………………?
B: No, I’am not. I’m Peter Douglas.
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

A. Are you Peter Douglas?
B. Who are you?
C. Is he Nicolas Cage?
D. Are you Nicolas Cage?
E. Where are Peter and Nicolas

AÇIKLAMA
Yes / No ile verilen cevabın sorusu yardımcı fiil ile başlar. Cevaptaki I öznesinin sorudaki karşılığı you öznesidir. Yani soru Are you …. ? ile başlamalı. No deyip Peter Douglas ismi verildiğine göre soruda başka bir isim sormalı. ” Are you Nicolas Cage ? ” doğru soru olacaktır.
Yanıt: D

5. A: Are we in the same school?
B: ………………………..
Yukarıdaki konuşmayı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A. No, I’m not.
B. Yes, we are.
C. Yes, they are.
D. No, they’re not.
E. Yes, she is

AÇIKLAMA
Yardımcı fiil ile sorulan sorulara Yes / No ile cevap verilir. Sorudaki we öznesinin cevaptaki karşılığıda we olur. Cevap ” Yes, we are ” olur.
Yanıt: B

6. Are you an English student?
……………………………………..
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A. I’am English teacher.
B. Yes, I’m an English student.
C. No, I’m not a French student.
D. Yes, you’re an English student.
E. We’re in English class.

AÇIKLAMA
Yardımcı fiil ile başlayan sorulara Yes / No ile cevap verilir. Sorudaki you öznesine cevapta I ile karşılık verilir. ” an English student ” kısmı soruda da cevapta da aynı kalır. Cevap ” Yes, I’m an English student ” olmalı.
Yanıt: B

7. My friends and I ……… in the same class.
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A. am
B. is
C. do
D. does
E. are

AÇIKLAMA
My friends (arkadaşlarım) ve I (ben) birden fazla kişiyi oluşturduğumuz için çoğu özneler “are” yardımcı fiili ile kullanılır.
Yanıt: E

8. What’s your name?
My name …………. Kate.

A. am
B. are
C. is
D. do
E. can

AÇIKLAMA
Is ile soran soruya is ile cevap vermek gerekir.
Yanıt: C

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close