istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşıma, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço

Dersler, Son Konular İşletme İlkeleri – I (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

İşletme İlkeleri – I (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

1. Aşağıdakilerden hangisi işletme biliminin inceleme ve araştırma konusunu oluşturur?

A. İşletme
B. Sermaye
C. Üretim Faktörleri
D. Üretici
E. Devlet

AÇIKLAMA
İşletmeler, işletme biliminin inceleme ve araştırma konusunu oluşturur. İşletme bilimi, işletmelerin iç ve dış çevresindeki gelişmeleri inceler, bunların nedenlerini araştırır ve açıklar, belirli ilkeleri ortaya koymaya çalışır.
YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özelliklerinden biri değildir?

A. İşletmeler, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak kar sağlama amacını güder.
B. İşletmeler, üretim ya da satın alma ve dağıtım faaliyetlerini yerine getirir.
C. İşletmeler, süreklilik ve düzenlilik gösterir.
D. İşletmeler, risk taşımaz.
E. İşletmeler, ürün ve hizmette ilgili iş anlaşmaları yapar.

AÇIKLAMA
İşletmecilikle ilgili özellikler şunlardır:
• işletmeler, risk taşır.
• İşletmelerde kâr elde etme ya da başarı garantisi yoktur.
• İşletmeler, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak kar sağlama amacını güder.
• İşletmeler, üretim ya da satın alma ve dağıtım faaliyetlerini yerine getirir.
• İşletmeler, süreklilik ve düzenlilik gösterir.
• İşletmeler, ürün ve hizmette ilgili iş anlaşmaları yapar.
• İşletmeler, ekonomik bir etkinlik gerçekleştirir.
• İşletmeler için insan, önemli bir faktördür.
YANIT: D

3. I. İmalat endüstrisi
Il. Temel endüstri
III. Yapı endüstrisi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri endüstri İşletmelerinin türleri arasında yer alır?

A. Yalnız I
B. I ve ll
C. ll ve III
D. l ve III
E. I, II ve III

AÇIKLAMA
Endüstri işletmeleri üçe ayrılır:
1. Temel endüstri
— Yenilenemez endüstri
— Yenilenebilir endüstri
2. İmalat endüstrisi
— Analitik endüstri
— Sentetik endüstri
— Entegre endüstrisi
— Montaj endüstrisi
3. Yapı endüstrisi
YANIT: E

4. Farklı hammaddeleri birleştirerek ürün elde eden endüstrilere ne ad verilir?

A. Analitik endüstriler
B. Sentetik endüstriler
C. Entegre (birleştirilmiş) endüstrileri
D. Montaj endüstrileri
E. Yapı endüstrisi

AÇIKLAMA
Sentetik endüstriler, farklı ham maddeleri birleştirerek ürün elde eden endüstrilerdir. Örnek; kozmetik, boya ya da sabun fabrikaları vb.
YANIT: B

5. Pamuğun önce ipliğe, sonra kumaşa dönüştürülmesi aşağıdaki endüstrilerden hangisine örnek verilebilir?

A. Montaj endüstrisi
B. Yapı endüstrisi
C. Entegre endüstri
D. Ticaret endüstrisi
E. Analitik endüstri

AÇIKLAMA
Entegre (birleştirilmiş) endüstriler, birbirinden farklı üretim işlemlerinin gerçekleştirildiği endüstrilerdir. Örnek; pamuğun önce ipliğe, sonra kumaşa dönüştürülmesi vb.
YANIT: C

6. Ürün ve hizmetlerin değişim ve dağıtımını gerçekleştiren işletmelere ne ad verilir?

A. Endüstri İşletmeleri
B. Yapı İşletmeleri
C. Ticaret İşletmeleri
D. Montaj Endüstrileri
E. Sentetik Endüstriler

AÇIKLAMA
Ticaret işletmeleri, ürünlerin üreticiden tüketiciye aktarılmasını sağlayan ve işletmelerin faaliyetle-rinde onlara destek olan işletmelerdir. Bu işletmeler perakendeci, toptancı, ithalatçı ve ihracatçı olarak faaliyet gösterebilirler.
YANIT: C

7. I. Etkin yönetim
Il. Doğru örgütlenme
III. Girişimcinin nitelikleri
IV. Düşük sermaye
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin başarı koşulları arasında yer alır?

A. Yalnız I
B. l, Il ve III
C. ll, III ve IV
D. I ve III
E. Il ve III

AÇIKLAMA
Başarılı bir İşletmenin koşulları şunlardır:
• Doğru örgütlenme
• Etkin yönetim
• Girişimcinin nitelikleri
YANIT: B

8. Ekonomik sistemlerin belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ülkenin sahip olduğu politik sistem
B. Tüketim alışkanlıkları
C. Enflasyon
D. Nüfus artışı
E. İşsizlik oranı

AÇIKLAMA
Ekonomik sistemlerin belirleyicisi, bir ülkenin sahip olduğu politik sistemdir. Ekonomik sistemler üçe ayrılır:
• Kapitalist sistem
• Sosyalist sistem
• Karma ekonomik sistem
YANIT: A

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close