Dersler, Son Konular Tıbbi Dokümantasyon (Çözümlü Soruları) – I. Ünite

Tıbbi Dokümantasyon (Çözümlü Soruları) – I. Ünite

Sorular: 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

1. Aşağıdakilerden hangisi İnsan sağlığını izlemekten sorumlu sağlık kuruluşlarından biri değildir?

A. Hastane
B. Aile sağlığı merkezleri
C. Aile yaşam merkezleri
D. Toplum sağlığı merkezleri
E. Dispanserler

AÇIKLAMA
İnsan sağlığını izlemekten sorumlu sağlık kuruluşlar, hastane, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, dispanserler gibi yerlerdir.
YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen verileri bir düzen içinde gösteren belgelere verilen addır?

A. Tıbbi doküman
B. Belge
C. Rapor
D. Akreditasyon
E. Dosya

AÇIKLAMA
İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen verileri bir düzen içinde gösteren belgelere tıbbi doküman denir.
YANIT: A

3. Tıbbi dokümantasyon oluşumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A. Tıbbi dokümanların toplanması
B. Tıbbi dokümanların düzenlenmesi
C. Tıbbi dokümanların kaydedilmesi
D. Tıbbi dokümanların yönetilmesi
E. Tıbbi dokümanların saklanması

AÇIKLAMA
Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, kaydedilmesi ve saklanması işlemine tıbbi dokümantasyon denir.
YANIT: D

4. Tıbbi dokümantasyonun tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi ve saklanması işlemine denir.
B. Tıbbi dokümanların bilgisayar ortamında hizmete sunuluş sistemine verilen isimdir.
C. Tıbbi dokümanların bilimsel sekreterler tarafından yazılma işlemine denir.
D. Tıbbi dokümanların arşivleme hizmetlerinin tümüne verilen isimdir.
E. Tıbbi dokümanların en uygun şartlarda sağlık idare kuruluşlarınca saklanma işlemine verilen isimdir.

AÇIKLAMA
Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi ve saklanması işlemine denir.
YANIT: A

5. Bireysel sağlık kayıtları ile İlgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Sağlık kurumundan yararlanan birey, hekim ve diğer sağlık personeli arasında bir iletişim ortamı yaratır.
B. Bireye ne tür işlemler yapıldığı bilgisi yer alır.
C. Bireye verilen hizmetin kalitesi değerlendirilebilir.
D. Bu bilgilere isteyen herkes rahatça ulaşabilir.
E. Bu bilgiler araştırmalar ve eğitim için de kullanılabilir.

AÇIKLAMA
Bireysel sağlık kayıtları sağlık kurumundan yararlanan birey, hekim ve diğer sağlık personeli arasında bir iletişim ortamı yaratır. Bireye ne tür işlemler yapıldığı bilgisi yer alır. Bireye verilen hizmetin kalitesi değerlendirilebilir. Bu bilgiler araştırmalar ve eğitim için de kullanılabilir.
YANIT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanların özelliklerine ilişkin yanlış bir İfadedir?

A. Hastanın hastalığının şeklini ve tedavi sırasındaki seyrini belirler.
B. Sağlık çalışanlarının eğitiminde kullanılır.
C. Tıbbi araştırmalar için veri kaynağıdır.
D. Verilen sağlık hizmetinin kalitesi değerlendirilir.
E. Hasta yakınlarının haklarını korumada kullanılır.

AÇIKLAMA
Tıbbi dokümanlar; hastanın hastalığının şeklini ve tedavi sırasındaki seyrini belirler. Tedavi eden hekim ve tedaviye katılan tüm birimlerin iletişimini sağlar. Hastayı daha sonra izleyecek sağlık çalışanlarına hasta ile ilgili bilgiyi verir.
Verilen sağlık hizmetinin kalitesini değerlendirmede kullanılır. Hastanın, hekimin ve sağlık kuruluşlarının yasal haklarını korumada kullanılır. Sağlık çalışanlarının eğitiminde kullanılır. Tıbbi araştırmalar için veri kaynağıdır. Halk sağlığı çalışmaları için veri kaynağıdır. Maliyet ve finansal yönetim politikasını belirlemede kullanılır.
YANIT: E

7. Hastalıklarla ilgili ilk bilgiler aşağıdakilerden hangisinden elde edilmiştir?

A. Sümerler
B. Asurlular
C. İlk insanların iskelet fosillerinden
D. İbn-i Sina’nın kayıtlarından
E. Tapınaklardan

AÇIKLAMA
Hastalıklarla ilgili ilk bilgiler, ilk insanların iskelet fosillerinden elde edilmiştir.
YANIT: C

Sorular: 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close
denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, izmit escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, izmit escort, denizli escor t, hatay escor t, iskenderun escor t, izmit escort, denizli escort, gaziantep escort, izmit escort, denizli escort, izmit escort, izmit escort, adana escort, samsun escort, izmit escort, bursa escort, izmit escort, adana escort, denizli escort, izmit escort, adana escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, bursa escort, hatay escort, bursa escort, mersin escort, samsun escort, iskenderun escort
Android Uygulama - iOS Uygulama