istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşıma, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço

Dersler, Son Konular İşletme İlkeleri – I (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

İşletme İlkeleri – I (Çözümlü Sorular) – I. Ünite

25. Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere, işletme kaynaklarını işletme amaçlarına yönlendiren kişiye ne ad verilir?

A. Girişimci
B. Yönetici
C. Hissedar
D. Lider
E. Denetçi

AÇIKLAMA
Yönetici, karı ve riski üstlenmez. Girişimci adına ücret karşılığı işletmede çalışan kişidir.
YANIT: B

26. I. Endüstri
Il. Hizmet
III. Ticaret
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin temel faaliyet alanları arasında yer alır?

A. Yalnız I
B. I ve II
C. Il ve III
D. I ve III
E. I, Il ve III

AÇIKLAMALAR
İşletmeler üç temel alanda faaliyetlerini sürdürürler:
• Endüstri: Ürünlerin üretimi ile ilgili faaliyetleri içerir.
• Ticaret: Ürün ve hizmetlerin değişimi ve dağıtımı ile ilgili faaliyetleri içerir.
• Hizmet: Soyut ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile ilgili faaliyetleri içerir.
YANIT: E

27. Madencilik ve taş ocakçılığı aşağıdaki endüstrilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A. Yenilenemez endüstri
B. Yenilenebilir endüstri
C. Yapı endüstrisi
D. Endüstriyel hizmet
E. Montaj endüstrisi

AÇIKLAMALAR
Temel endüstri işletmeleri ikiye ayrılır:
• Yenilenemez endüstri (madencilik ve taş ocakçılığı)
• Yenilenebilir endüstri (ormancılık ve balıkçılık)
YANIT: A

28. Aşağıdakilerden hangisi imalat endüstrisinin türlerinden biri değildir?

A. Analitik endüstri
B. Sentetik endüstri
C. Entegre endüstrisi
D. Montaj endüstrisi
E. Yapı endüstrisi

AÇIKLAMALAR
İmalat endüstrileri;
• Analitik endüstriler
• Sentetik endüstriler
• Entegre (birleştirilmiş) endüstrileri
• Montaj endüstrileri olmak üzere ayrılır.
YANIT: E

29. Baraj, yol, liman, konut, köprü gibi ürünleri üreten işletmelere ne ad verilir?

A. Ticaret işletmeleri
B. Yapı işletmeleri
C. Hizmet işletmeleri
D. Çok uluslu işletmeler
E. Analitik işletmeler

AÇIKLAMALAR
Baraj, yol, liman, konut, köprü gibi ürünleri üreten işletmelere yapı işletmeleri denir. Yapı işletmelerinin işletmecileri müteahhit olarak adlandırılırlar. Bu işletmeler yeni yapılar inşa ederler ya da mevcut yapıların tadilatlarını yaparlar.
YANIT: B

30. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A. Optimum büyüklük
B. Yeterli ham madde arzı
C. Rasyonel örgüt yapısı
D. Yeterli alan
E. Vergi politikası

AÇIKLAMALAR
Bir işletmenin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlar şunlardır:
• Optimum büyüklük
• Yeterli hammadde arzı
• Rasyonel örgüt yapısı
• Yeterli alan
• Uygun mülkiyet yapısı
• Uygun bir yer
• Doğru araç gereç ve makineler
• Yeterli sermaye
• Uzman personel
• Doğru pazar
• Açık ve doğru amaçlar
• Uygun teknoloji
YANIT: E

31. Bireylerin aşırı tüketime yönlendirildiği, işletmeler için karlılığın en önemli olgu olduğu ekonomik sistem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sosyalist sistem
B. Karma ekonomik sistem
C. Kapitalist sistem
D. Planlı sistem
E. Doğal sistem

AÇIKLAMALAR
Kapitalist sistem rekabet, karlılık ve akılcılık olgularını dikkate alır. Bireyler aşırı tüketime yönlendirilir. İşletmeler için karlılık, bu sistemde en önemli olgudur.
YANIT: C

32. Kapitalist sistemde ekonomik faaliyetlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fayda ve kar
B. Rekabet
C. Sosyal sorumluluk
D. Topluma hizmet
E. Kültürel gelişme

AÇIKLAMALAR
Kapitalist sistemde ekonomik faaliyetlerin temel amacı fayda ve kardır. Ekonomik sorunların çözümü piyasa ve fiyat mekanizması aracılığıyla yapılır. Günümüzde kapitalist ülkelerde devlet, çeşitli yasa ve düzenlemelerle ekonomiye yön vermektedir.
YANIT: A

 Google +
Benzer Konular
Yorum Yap

Close

iskenderun escort, denizli escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, denizli escort, adana escort, iskenderun escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, eskişehir escort, eskişehir escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, antakya escort, erotik hikaye, erotik hikayeler, sex hikayeleri hikaye, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, malatya escort, malatya escort, elazığ escort, elazığ escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort,

Android Uygulama - iOS Uygulama